Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty dla przemysłu rolno-spożywczego – iBiotec – Tec Industries

PRODUKTY UTRZYMANIA
PRZEMYSŁOWEGO DLA SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
zatwierdzone przez NSF
Ruchome wykrywalne wyposażenie

 

 

 

MAŁO JEST NIEBIESKIEGO JEDZENIA

W przyrodzie rzadko spotyka się niebieską żywność w stanie naturalnym. Aby molekuła organiczna była niebieska, muszą zostać spełnione surowe warunki; zależą one od stężenia pigmentu oraz od pH. Aby produkt żywnościowy miał niebieski kolor, musi być zasadowy. Jest to niespotykane w królestwie zwierząt i bardzo rzadkie w królestwie roślin. Kolor niebieski klasyfikujemy jako niejadalny, ponieważ nie występuje w naturze, a zatem jest „chemiczny”. Mówimy więc, że taki pokarm jest nieodpowiedni, ponieważ jest niezgodny z naszymi wyobrażeniami i tworzy dysonans poznawczy, czyli wzbudza dyskomfort psychiczny i negatywne emocje.

Fakt, że niebieskie jedzenie nie jest atrakcyjne dla ludzi, można wytłumaczyć ewolucją. Badania przeprowadzone przez Chrisa Guntera wykazały, że kolor ten odbiera apetyt.

Badanie MINTEL, które jest wynikiem współpracy 60 analityków z ponad 12 krajów, pozwoliło na utworzenie międzynarodowej bazy danych dotyczących nowych produktów wprowadzanych na rynek (GNPD). Badanie to odzwierciedla kluczowe kwestie dotyczące konsumentów. Wynika z niego, że wszystkie nowe niebieskie produkty żywnościowe krótko utrzymują się na rynku.

Takie stwierdzenie jest poparte kilkoma znanymi przykładami.

Niebieski keczup wprowadzony na rynek przez markę Heinz w 2003 r. został wycofany ze sklepów w 2006 r.

Niebieska PEPSI wprowadzona w 2002 r. została zabroniona ze względu na zawartość obecnie zakazanego barwnika.

Jeszcze za wcześnie, aby przesądzać o sukcesie niebieskich win, ale temat naturalnego procesu produkcji wina jest już szeroko komentowany. Zwłaszcza, że pomysł wytwarzania niebieskiego wina nie jest niczym nowym. Idea zrodziła się w 1930 r. w Turynie. Można jedynie stwierdzić, że nie miała świetlanej przyszłości.

Warto też przypomnieć o eksperymentach prowadzonych na pomidorach!

Sześcienne i niebieskie pomidory

Sześcienne pomidory wzbudzały mniejszy niepokój niż niebieskie. Konsumenci postrzegali niebieskie pomidory jako transgeniczne.

 

CZY NIEBIESKIE JEDZENIE JEST NIEBEZPIECZNE?

Wykorzystanie barwników w produktach spożywczych podlega europejskiej dyrektywie 94/36/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. przygotowanej pod nadzorem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W przypadku Stanów Zjednoczonych kompetentnym organem jest FDA, natomiast ONZ opiera się na Kodeksie Żywnościowym.

Wykaz znajduje się w załączniku 1 dyrektywy 62/2645/EWG z 1962 r. i podlega rozporządzeniu Komisji (UE) 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. 

Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze o zasięgu międzynarodowym lub zamierzające prowadzić eksport musi spełniać wymagania docelowego kraju eksportu, nawet jeśli różnią się one od wymagań obowiązujących w kraju pochodzenia przedsiębiorstwa.

 

E130 Błękit indantrenowy RS, pochodna antracenu, ZAKAZANY OD 1977 r. we wszystkich krajach.

 

E131 Błękit patentowy V, pochodna produktów petrochemicznych, niewymieniony w Kodeksie Żywnościowym, dopuszczony w EWG, zakazany w Stanach Zjednoczonych. Badanie przeprowadzone w 1987 r. przez CIRC (Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem): potencjalnie rakotwórczy u szczurów. Zawiera niewielkie ilości metali ciężkich: arsenu, ołowiu, rtęci, kadmu. Dopuszczalne dzienne spożycie wynosi 5 mg/kg masy ciała.

 

E132 Indygokarmin syntetyzowany przez sulfonowanie ekstraktu z indyga. Zawiera niewielkie ilości metali ciężkich: arsenu, ołowiu. 

Według klasyfikacji CLP H 317 może powodować reakcję alergiczną skóry. Badania wykazały, że jest potencjalnie toksyczny i może powodować problemy z oddychaniem i objawy żołądkowo-jelitowe. Ułatwia nieprawidłowy rozwój komórek, zwłaszcza guzów u szczurów. Mimo to pozostaje dozwolony we Francji. Jednak w 1984 r. i w 2010 r. zmniejszono dopuszczalne dzienne spożycie, które obecnie wynosi 5 mg/kg masy ciała. Był zakazany w Norwegii, ale został przywrócony przez EWG.

 

E133 Błękit brylantowy FCF – sztuczny barwnik, pochodna smoły węglowej. Może zawierać aluminium, zatem jest potencjalnie neurotoksyczny. Podejrzewa się, że nasila takie choroby jak parkinson lub alzheimer. Istnieje również podejrzenie, że sprzyja alergii, astmie i nadpobudliwości. Stowarzyszenia konsumenckie zdecydowanie odradzają jego podawanie dzieciom. Badanie przeprowadzone w 2015 r. wykazuje cytotoksyczne i genotoksyczne działanie na limfocyty ludzkie. Klasyfikacja CLP. Podejrzenie działania rakotwórczego, niewystarczające dowody, ryzyko skutków skumulowanych. Uznany przez ARTAC za substancję o możliwym działaniu rakotwórczym.  Skutki uboczne u osób wrażliwych na aspirynę. Zakazany w produktach typu BIO. Zawiera niewielkie ilości metali ciężkich: arsenu, ołowiu, kadmu, niklu. Dopuszczalne dzienne spożycie: 6 mg/kg masy ciała

 

W medycynie niebieskie barwniki znajdują główne zastosowanie w chirurgii onkologicznej, do identyfikacji węzłów wartowniczych. Ważnym powikłaniem stosowania tych barwników jest reakcja anafilaktyczna, o wywoływanie której podejrzewa się przeciwciała IgE. Substancje te wywołują okołooperacyjne reakcje alergiczne. (reakcja anafilaktyczna na niebieski barwnik)

 

Jednak istnieją pewne wyjątki. Pochodzący z Karaibów błękit curaçao w syropie lub spirytusie jest niebieski, w jednych krajach jest to E132, a w innych E133.

Kwiat klitorii ternateńskiej z rodziny bobowatych zawiera antocyjany z biochemicznej rodziny flawonoidów. W obecności kwaśnego pH zmienia kolor. Jest znany z wielu terapeutycznych właściwości. Ponadto wyizolowano peptydy zwane kliotydami (ang. cliotides), a ich potencjalne działanie jako środka przeciwdrobnoustrojowego i antynowotworowego jest obecnie badane.

Klitoria ternateńska jest powszechnie spożywana na całym świecie, ale nie jest zatwierdzona do stosowania w przemyśle spożywczym. 

 

Analizy behawioralne i rzadko spotykane niebieskie jedzenie

To właśnie z tych licznych powodów wszelkie ciała obce, które mogą zanieczyścić produkty spożywcze, są – umownie i ze względu na możliwość łatwego rozróżnienia – niebieskie. BCR 8 zaleca stosowanie tego koloru. W przemyśle spożywczym wiele przedmiotów jest niebieskich: pisaki, długopisy, plastry, czepki, maseczki oddechowe, uszczelki, opaski zaciskowe, noże, pędzle i ich włosie itd.

 

Wszystkie produkty zatwierdzone przez NSF, dostarczane przez iBiotec wraz z wyposażeniem DETECT BLUE® są niebieskie i wykrywalne.