Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty dla przemysłu rolno-spożywczego – iBiotec – Tec Industries

PRODUKTY UTRZYMANIA
PRZEMYSŁOWEGO DLA SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
zatwierdzone przez NSF
Ruchome wykrywalne wyposażenie

 

 

 

  

 

                                                                               

 


Produkt dla przemysłu rolno-spożywczego

wpisujący się w podejście lub metodę

Analiza zagrożeń

Punkty krytyczne
do ich opanowania

ISO 22 000

KODEKS ŻYWNOŚCIOWY

 

 

 

 

Kategorie NSF: 

 

Smary H1: używane w strefach produkcji żywności. Używane jako środki antykorozyjne, antyadhezyjne do uszczelek na zamknięciach zbiorników, środki smarne do urządzeń znajdujących się w strefie potencjalnego kontaktu z żywnością.

 

Rozpuszczalniki K1: używane poza strefą produkcji żywności (opary nie mogą się przedostawać do strefy produkcji) do odtłuszczania urządzeń (np. do łożysk przenośników lub innych prac konserwacyjnych przy elementach mechanicznych itp.) używanych w strefie produkcyjnej.

 

Środki czyszczące A1: używane w strefach produkcji żywności. Używane jako ogólne detergenty czyszczące do wszystkich powierzchni. Po użyciu konieczne jest spłukanie wodą pitną.