Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty dla przemysłu rolno-spożywczego – iBiotec – Tec Industries

PRODUKTY UTRZYMANIA
PRZEMYSŁOWEGO DLA SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
zatwierdzone przez NSF
Ruchome wykrywalne wyposażenie

 

Obecnie technologia pozwala na identyfikację i wykrycie praktycznie wszystkiego. Radiologia i obrazowanie medyczne, wykrywanie patologii metodą echografii, ultrasonografia dopplerowska, infiltracja, rentgen, skanowanie, rezonans magnetyczny. Niedawny astronomia sukces – odkrycie podobnej do Ziemi egzoplanety Keppler 452, znajdującej się w odległości 1400 lat świetlnych – pokazuje możliwości optyczne superteleskopu. Spektrometr Augera, nie wspominając o zastosowaniach w kosmosie (amerykański prototyp statku kosmicznego HYPERION), meteorologicznych, militarnych lub w kryminologii, pozwala na identyfikację elektronów usuniętych z wewnętrznej warstwy atomowej. Większość detektorów wykorzystuje technologię CAD (wykrywanie wspomagane komputerowo).

Wybór najbardziej odpowiedniego środka zależy od takich czynników jak prędkość, masa, rozmiar, odległość i oczywiście koszty.

 

ROLA WYKRYWANIA W BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

W przemyśle rolno-spożywczym systemy wykrywania są obowiązkowe na mocy przepisów. Może to być:

identyfikacja wzrokowa

wykrywanie przy użyciu przemysłowego systemu wizyjnego

  • Promieniowanie rentgenowskie
  • Obrazowanie wielospektralne, które zwykle jest zastępowane przez obrazowanie hiperspektralne (HSI) o rozdzielczości mniejszej niż 10 nm. Rozkłada ono obrazy na dwie części: jedna zawiera strukturę (niepożądane ciało obce), a druga teksturę (żywność).
  • Wykorzystuje analizę parametryczną deskryptorów obrazu w celu wykrycia znanej zmiany (wzoru). Technologia ta jest stosowana głównie w przypadku szybko pojedynczych produktów przy dużych prędkościach (np. woda mineralna).
  • Wizja optyczna 2D, 3D do wykrywania wnikających ciał obcych
  • Wykrywanie przez obrazowanie akustyczne
  • Laser Optical Feedback Imaging (LOFI)
  • Detektory kontrastu kolorów
  • Detektory mikrofalowe: zaburzenie pola magnetycznego przez różnicę w przenikalności elektrycznej
  • Aplikacje programowe typu openCV-python tutorials