Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty pre agropotravinársky priemysel - iBiotec - Tec Industries

Výrobný závod v Saint-Rémy de Provence

 UHLÍKOVÁ BILANCIA

ČINNOSTÍ ZÁVODU

12,21 kg ekvivalent uhlíka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobný závod
certifikovaný 

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

ISO 45001/2018

Počúvanie a uspokojovanie zákazníka

Angažované opatrenia

ISO 14 040

Analýza životností

ISO 26 000

Spoločenská zodpovednosť

 

 

 

Výskum a vývoj: 

hlavná výhoda!

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

Naša pracovná skupina Výskum a vývoj, inžinieri a technici, spájajú odborníkov v mnohých oblastiach. Mazanie, tribológia, spracovanie kovov, vyberanie z formy, odmasťovanie, alternatívne rozpúšťadlá, čistenie, detergencia, antikorózia.

Koncipovanie zahŕňa nielen dôrazné počúvanie našich  zákazníkov a dokonalú definíciu ich potrieb ale aj koordináciu všetkých našich oddelení na rýchle splnenie ich očakávaní.

Naši regionálni vedúci, vedúci technického školenia, ktorí majú veľké skúsenosti v potrebách priemyslu, sú neustále nablízku na poskytovanie praktických rád a odporúčaní.

 

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

Pridružené služby

Pomoc pri zostavovaní zadávacích podmienok

Chemické analýzy

Laboratórne skúšky

Pomoc pri tvorbe predpisov

Technické školenie

sú každodenne ponúkané služby našim odberateľom.

iBiotec, ktorý má viac ako 50 ročné skúsenosti v rozvoji chemických odborov  vytváraných pod privátnou značkou v prospech najväčších európskych obchodných spoločností, realizuje špecifické formuly prispôsobené procesom našich zákazníkov.

 

Plne riadená výroba!Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.
Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

Automatická výroba

2 výrobné jednotky s kapacitou 14 000 l/hod.

3 výrobné jednotky s kapacitou 10 000 l/hod.

3 výrobné jednotky s kapacitou 6 000 l/hod

 

Integrované balenie aerosolov!

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

iBiotec je vynálezca exkluzívného procesu tlakovania aerosólových fliaš metódou impact gazing spojenou s metódou gazer-shaker. Patent 904 0 1968.4. Tento postup umožňuje použiť hnaciu zmes na prírodnej báze, inertnú, nevzplanuteľnú, nestlačiteľnú, potravinársku, farmaceutickú, lekársku, baktériostatickú a s neobmedzenou použiteľnosťou.

 

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu. 

3 plnoautomatické baliace linky s kapacitou 60 fliaš/min. na stroj.

Biotec zabezpečuje prediktívnu údržbu svojich zariadení.

   

100 % kontrola

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

Podľa požiadaviek a zvláštnych pokynov našich zákazníkov môže iBiotec dodávať každú šaržu

S certifikátom o zhode.

S certifikátom o rozbore.

S protokolom o analýze akreditovaným externým laboratóriom COFRAC, BPL, ISO 17 025.

S výsledkom IR spektrometrie (pre produkty, ktorých viskozita to dovoľuje).

iBiotec zabezpečuje 100 % sledovateľnosť výrobných šarží s uchovaním údajov na 10 rokov.

iBiotec systematicky kontroluje:

100 % suroviny vstupujúce
do výrobného závodu v Saint Rémy de Provence,
100 % výrobné šarže,
100 % balené šarže.

 

Logistická platforma

pre rýchle dodacie lehoty!

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

Skladovanie prostriedkov Neutralène® a Bioclean® pre dodávky bez obalu alebo v balení GRV

 

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

8 000 m² bezprašných a zabezpečených skladov.

Väčšina našich produktov je na sklade. Naša celková integrácia vo výrobe a balení nám umožňuje uloženie na sklad bez odkladu

 

Integrovaná dekoratívna potlač!

Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu. Produkty na údržbu pre agropotravinársky priemysel Zistiteľné alebo detekovateľné odstrániteľné pomôcky. Rozpúšťadlá, saponáty, dekontaminanty, mazivá schválené NSF normou bez HC, MOSH, MOAH. Produkty pre styk s potravinami, Mazivá pre styk s potravinami, Tuky pre styk s potravinami, Rozpúšťadlá pre styk s potravinami, Odmasťovače pre styk s potravinami, Čistiace prostriedky pre styk s potravinami, Saponáty pre styk s potravinami, Prostriedky proti zadretiu pre styk s potravinami, Produkty pre agropotravinársky priemysel, Mazivá pre agropotravinársky priemysel, Tuky pre agropotravinársky priemysel, Rozpúšťadlá pre agropotravinársky priemysel, Odmasťovače pre agropotravinársky priemysel, Čistiace prostriedky pre agropotravinársky priemysel, Saponáty pre agropotravinársky priemysel, Prostriedky proti zadretiu pre agropotravinársky priemysel, Codex alimentarius, Produkty schválené NSF normou. potravinová bezpečnosť. Bezpečnosť v agropotravinárskom priemysle. Detekovateľné produkty. Detekovateľné produkty na údržbu. Produkty na priemyselnú údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu.

iBiotec realizuje vo výrobnom závode v Saint Rémy de Provence dekoratívnu potlač obalov sieťotlačou alebo tampotlačou.

9 tlačiarenských liniek na potlač nám umožňuje potlačiť 4 000 000 kusov.

S okamžitou zhodnosťou s predpismi.

Zvláštne rady pre siete špecializovaných distribútorov alebo technických obchodníkov.

Rady produktov v cudzom jazyku miesta určenia, prakticky pre všetky krajiny.