Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty pre agropotravinársky priemysel - iBiotec - Tec Industries

ŠPECIFICKÉ PRODUKTY NA ÚDRŽBU 
V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE 
schválené NSF normou
detekovateľné odstrániteľné pomôcky

 

 

Za našich čias technológia umožňuje označiť alebo odhaliť takmer všetko. Rádiológia a lekárske zobrazovanie, odhaľovanie chorôb sonografiou, Doppler, infiltrácia, röntgen, skener, IRM. V astronómia, nedávne objavenie exoplanéty podobnej planéte zem, Keppler 452 b, vzdialenej 1 400 svetelných rokov poskytuje pohľad na optické výkony superteleskopu. Nehovoriac o potrebách v kozmonautike (americký demonštrátor HYPERION) pre meteorologické, vojenské alebo kriminologické aplikácie, Augerov spektrometer umožňuje charakterizovať elektróny odrazené od vnútornej atómovej vrstvy. Väčšina detektorov sú CAD detektory, detekcia s použitím počítača.

Najprispôsobenejšie prostriedky, u ktorých sa uvažuje závislosť od rovnice: rýchlosť, množstvo, rozmer, vzdialenosť a samozrejme cena.

 

DETEKCIA POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI

V oblasti aktivít alebo agropotravinárskych priemysloch zostávajú systémy detekcie povinné podľa nariadenia a môžu byť nasledovné:

vizuálne zisťovanie

detekcia priemyselným videním

  • Röntgen
  • Multispektrálne zobrazovanie, ktoré má tendenciu byť nahradené hyperspektrálnym zobrazovaním (HSI) s rezolúciou nižšou ako 10 nm. Rozkladá obrazy na 2 časti, jedna obsahuje štruktúru (prienik cudzorodej látky), druhá textúru (potraviny)
  • parametrickou analýzou obrazových deskriptorov umožňujúcich detekovať známu zmenu (cieľ). Táto technológia sa používa najmä pre monoprodukty s veľkou kadenciou, napríklad minerálne vody.
  • optické 2D, 3D zobrazovanie preniknutých cudzorodých látok
  • detekcia fotoakustickým zobrazovaním
  • Laser Optical Feedback Imaging (LOFI)
  • Detektory kontrastov farieb
  • Mikrovlnné detektory; pertubácia v magnetickom poli, rozdielom permitivity
  • programové aplikácie typu openCV-python tutorials